HAKKIMIZDA

Hakkımızda

Üniversitemize bağlı Gemi İnşaatı ve Deniz Bilimleri Fakültesi kurulması için senatoda alınan 17.05.2012 gün ve 2012/102 sayılı karar Yüksek Öğretim Kurulu Başkanlığına sunulmuş ve 22.10.2012 tarihli ve 2012/3902 sayılı bakanlar kurulu kararı ile Ondokuz Mayıs Üniversitesi, Gemi İnşaatı ve Deniz Bilimleri Fakültesinin kurulması kararlaştırılmıştır. Fakültenin kurulmasına ilişkin karar 25.11.2012 tarihli 28478 sayılı Resmi Gazetede yayınlanmıştır.

Fakültemiz bünyesinde;
  • Deniz İşletmeleri Yönetimi Bölümü
  • DenizUlaştırma ve İşletme Mühendisliği Bölümü
  • Gemi İnşaatı ve Gemi Makinaları Mühendisliği Bölümü
  •  
bulunmaktadır.

Kurulum aşamasına devam eden fakültemizde henüz eğitim-öğretim, araştırma faaliyetleri başlamamıştır.